Behandling av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter som anges i anmälan till kurs, mailutskick eller annat event. Personuppgifterna kommer ej tredje part tillhanda. Ditt aktiva samtycke lämnat genom anmälan gäller tillsvidare, men kan när som helst tas tillbaka. Ett återkallande av samtycket påverkar ej lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Ett återkallande görs genom att du kontaktar oss via vårt kontaktformulär https://luningnaringsklinik.se/kontakta-oss/.


1. Webbplatsen är krypterad via SSL och används för att kryptera kommunikation mellan en klient och en server. Detta ger en högre säkerhet än en okrypterad http anslutning.